Aplicació de la tarifació social a les escoles bressol municipals per al curs 2019-2020

Dijous, 4 d'abril de 2019 a les 11:30

Les famílies pagaran en funció dels seus ingressos per afavorir l’accés dels infants a les escoles bressol. L’objectiu és tenir un model d’escola equitatiu, just i progressiu.

L’Ajuntament de Cardedeu posarà en marxa la tarifació per a les escoles bressol municipals a partir del proper curs escolar. Amb l’aplicació d’aquest nou sistema, la quota d’escolarització que pagarà cada família anirà en funció dels seus ingressos (renda familiar) i del nombre de persones que componen la unitat familiar, amb el topall de la quota màxima actual, que és de 192,94 €. La tarifació també s’aplicarà a la quota diària de menjador.

S’han establert 5 tarifes en funció d’aquestes variants:

TARIFA 1 2 3 4 5
Quota mensual escolarització 38,59€ 50€ 90€ 140€ 192,94€
Quota diària menjador 4,5€ 5,0€ 5,5€ 6,0€ 6,73€

L'objectiu de la tarifació social és afavorir l’accés dels nens i les nenes a l’educació 0-3, i implementar un model d’escola bressol equitatiu, just i progressiu. L’educació en la primera infància té un impacte positiu en les habilitats cognitives i socials dels infants, especialment els que es troben en risc d’exclusió social. L’escola bressol ajuda a compensar aquests dèficits i la tarifació social és una eina per garantir oportunitats i reduir les desigualtats en la petita infància.A partir del curs 2019-2020 es tarifarà socialment totes les famílies usuàries de les escoles bressol municipals, excepte aquelles que manifestin explícitament en el full de matriculació que renuncien a la tarifa social. En aquest cas, se li aplicarà el tram 5 de preus públics durant tot el curs escolar.

Darrera actualització: 04.04.2019 | 11:50