Cursos PFI-PTT

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ- PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL

 

PFI-PTT a Cardedeu


S’ofereixen dos perfils professionals: 
- Auxiliar en muntatge d’instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas (1.000h)
- Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals (1.000h)

Requisits : Joves de 16 a 21 anys sense el graduat de l’ESO

Durada : De setembre a juny

Continguts:

 • Formació general: adquisició de competències instrumentals bàsiques (335h)

 • Formació professional del perfil (465h)

 • Pràctiques en empresa (200h)

 • Accions de seguiment i orientació de l'alumne

Finalitat del programa:

 • proporcionar una formació bàsica i professionalitzadora que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un itinerari formatiu, especialment en la formació professional de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés.

 • desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i a la inserció social i laboral.

 • En acabar la formació s'obté un Certificat de la formació rebuda i de les competències professionals adquirides.

Lloc

 • Centre de formació permanent La Mongia .

 • Av. Jaume Morató, 18- Cardedeu

 • Telf: 938418814

 • Mail: lamongia@cardedeu.cat

 • Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 / dimarts i dijous de 16 a 19

El PFI-PTT està organitzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, Àrea de Cultura, Educació i Esports.

 
Darrera actualització: 16.06.2016 | 11:32
Darrera actualització: 16.06.2016 | 11:32